Dotkni se Písku 2023

DivadloKoncertVýstavaPro dětiKoncertDivadlo

Dotkni se Písku 2023

Městská slavnost

 

Letošní městská slavnost „Dotkni se Písku“ bude probíhat od 9. do 11. června na několika scénách - na Velkém náměstí, v Palackého sadech, na zahradě Kulturního domu, nebude chybět ani Havlíčkovo a Fügnerovo náměstí a další místa.

Kompletní program najdete na www.dotknisepisku.cz.

PÁTEK 9/6

VELKÉ NÁMĚSTÍ

10:00 Vystoupení dětí 3. MŠ

10:30 Vystoupení žáků ZŠ Tylova

11:00 Pěvecký sbor pro 1. stupeň ZŠ E. Beneše

12:15 Romano Jilo Písek – hudební vystoupení

14:00 Prvoci – žákovský band ZUŠ Milevsko

15:00 Zumba s Ninkou

15:20 TJ Sokol Písek všestrannost – dívčí párová akrobacie

15:30 Mažoretky Písek

16:00 Flash Dance Labuť – taneční vystoupení

17:00 AC Sole Aerobic

17:15 Módní přehlídka Jitex

18:00 Pam Rabbit – koncert

20:00 Ben Cristovao – koncert

22:00 No Name – koncert

PALACKÉHO SADY

10:00 Lezetop – lezecké stěny – do 18:00

12:00 ZŠ Jana Husa – vystoupení kapely

12:50 DDM – kapela The Swab

13:40 DDM – ukázka výuky bicích

14:30 Permanent – hudební vystoupení studentské kapely

15:30 Sam Roma – hudební vystoupení

16:30 Šarközy Band – hudební vystoupení

18:00 Latinas workshop

20:00 Karel Kahovec a George & Beatovens – koncert

21:30 Strings – písecká skupina hraje k tanci i poslechu

ZAHRADA KULTURNÍHO DOMU

9:00 Workshop ručního kosení

10:00 Interaktivní dílny DDM Písek – do 18:00

10:00 Dětská show s bavičem Milanem Mudrochem

11:00 Bublinová workshopová školička pro děti

13:00 Soutěžní víceboj pro děti a dospělé

14:30 Recyklujeme – workshop pro děti

15:00 Soutěž v pojídání malých koláčků

16:30 Hry bez hranic

17:00 Šouflšou – hudební vystoupení

19:00 Kvintet Písek – hudební vystoupení

20:00 DJ show – taneční hudba 90. léta

HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ

14:00 Ukázka dobových řemesel s workshopem – pekař, svíčkařka, keramik, kovář, písař – do 20:00

14:00 Otevření historické scény a zahájení programu císařským komořím

14:10 G.F. Händel a perly evropské barokní hudby

15:00 Císařští komedianti, aneb… Na rynku je veselo!

15:45 Uherští rváči, duelanti a lapkové kupeckých cest

16:30 Slavnostní tance a kolonáda urozených dvorních dam

17:00 Silák válečného loďstva, aneb… Námořník její výsosti

17:45 Laudeamus Te a Boccheriniho Menuet zámeckých muzikusů

18:30 Císařovnin šašek a Šaškova císařovna

19:15 Kavalíři a půtky důstojnické, aneb…Bál federpuší!

20:00 Vivat a sláva Marii Terezii, plesové figury a taneční variace

20:30 Vytříbená krása urozených dam a zámeckých paní

21:30 V záři jisker a plamenů, aneb…Ohňová show v podání nejlepších kejklířů a komediantů císařského dvora

21:50 Ukončení pátečního programu na historické scéně a pozvání diváků na další den slavností císařským komořím

NÁBŘEŽÍ PŘED KULTURNÍM DOMEM

9:00 – 17:00

Stavba repliky voru Otavského pramene spolkem Vltavan z Purkarce

Dílna pro děti, stavba malých vorů

Výstava fotografií vorů na řece Otavě

10:00 Obří trampolíny – do 21:00

17:00 Symbolické předání voru městu a starostovi

NÁPLAVKA – ČECHOVA ULICE

11:00 Paddleboarding – instruktáž na vodě, cvičení na paddleboardu – jóga a fitness, základy jízdy na megaboardu, soutěže, ukázky techniky – do 20:00

21:30 Noční Paddleboarding s čelovkami

NA RYNKU U KAMENNÉHO MOSTU

10:00 Výstava o jarmarcích v dávných dobách v Písku i jinde – Zahrada domu U Slona – do 19:00

10:00 Řemeslný jarmark s ukázkami řemesel, občerstvení, hry pro děti – do 19:00

15.00 ZUŠ Písek – zahájení

15.30 Žonglérská show a kapela Péro za kloboukem

16.00 Kramářské písně, harmonikář, flašinetář

17.00 Kapela Péro za kloboukem

17.30 Kramářské písně, harmonikář, flašinetář

18.00 Kapela Péro za kloboukem

DOPROVODNÝ PROGRAM

10:00 Schrenkův pavilon – výtvarné dílny pro děti – do 18:00

10:00 Výstaviště – pouťové atrakce

14.00 SOŠ a SOU Písek – 15. písecký autosalón – poslední modely jednotlivých značek, motocykly JAWA, INDIÁN a dalších značek, možnost ukázkových zkušebních jízd s vybranými modely vozů – do 20:00

16:30 Divadlo Pod čarou – O staré vrbě – divadelní představení ZŠ J.K.Tyla

17:30 Divadlo Pod čarou – klidová zóna, možnost odpočinku na kryté terase s grilem – do 24:00

20:00 Letní kino - Pěnová party – DJ Basslicker, DJ Martin – 120 Kč předprodej, 150 Kč na místě

SOBOTA 10/6

VELKÉ NÁMĚSTÍ

9:30 Bibibum – hudební vystoupení pro děti

11:00 Spolek Pohybu a zdraví – Pole Dance

11:10 TC Z.I.P. Písek – taneční vystoupení

11:55 T-Dance – taneční vystoupení

12:25 TK Torra Písek – taneční vystoupení

12:40 TCS Louisiana – taneční vystoupení

13:25 MyWay Company – taneční vystoupení

13:35 Oto Karvánek a Tereza Luštincová – taneční vystoupení

13:40 Capoeira Tribo Unida – brazilské bojové umění

14:00 ZŠ Cesta – aerobic

14:05 FS Písečan a Písečánek – vystoupení folkového souboru

15:05 Family of move – parkurové vystoupení

16:00 Cena starosty města – uděluje starosta Michal Čapek za mimořádný počin v oblasti kulturního života

16:10 Rozhlasový swingový orchestr České Budějovice – hudební vystoupení

18:00 Doctor P.P. – koncert

20:00 Ewa Farna – koncert

22:00 Calin – koncert

PALACKÉHO SADY

9:30 Myslivci Písku s hudebním doprovodem Prácheňská čtyřka

10:00 Lezetop – lezecké stěny – do 18:00

12:00 Fusion – hudební vystoupení

12:45 TC Z.I.P. – taneční vystoupení

13:00 Očima pejskaře – program nejen pro milovníky psů, canisterapie, dog dancing a jihočeští záchranáři

14:30 Milevská Kovačka – hudební vystoupení

16:00 Creedance Clearwater Revival Brno – The Madman Group – hudební vystoupení

17:30 Milan Drobný – koncert

19:00 Dixie Old Boys – hudební vystoupení

21:00 Hastrmani – písecká skupina hraje k tanci i poslechu

ZAHRADA KULTURNÍHO DOMU

10:00 Interaktivní dílny DDM Písek – do 18:00

10:00 Dětská show s bavičem Milanem Mudrochem

11:00 Bublinová workshopová školička pro děti

13:00 Soutěžní víceboj pro děti a dospělé

14:30 Recyklujeme – workshop pro děti

15:00 Hudební koncert finalisty soutěže Muzikus Šance

16:30 Hudební koncert finalisty soutěže Muzikus Šance

18:00 Hudební koncert finalisty soutěže Muzikus Šance

19:30 Bambusáci – hudební vystoupení

21:00 DJ show – taneční hudba 90. léta

HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ

10:00 Ukázka dobových řemesel s workshopem – pekař, svíčkařka, keramik, kovář, písař – do 20:00

10:00 Zahájení programu na historické scéně a přivítání diváků císařským komořím

10:10 Lovecká barokní hudba, aneb…Perla Gloria!

11:00 Kyrysníci, důstojničtí rekruti a tasení kordů ke cti i slávě

11:45 Via Nemesis a rozličné krásy vídeňského dvora

12:15 Dráb její císařské milosti a věrný žalářník města Písku

12:45 Krajkový bál a taje císařských veselic i karnevalů prostých

13:15 Osobní strážce císařovny Marie Terezie, aneb… Obrem mezi všemi!

14:00 Infenterieregiment Nr. 29 Ernst Gideon von Laudon

14:30 Palečnice a bota španělská, aneb… Konec barona Trencka!

15:15 Barokní róby šlechtických stavů a bohatých dcer i synků

15:45 Francouzská škola šermu a italská Litigio Di Scherma

16:30 Slavnostní hudba císařských plesů, aneb… Andaluská romance

17:15 Pandur Johann, toť silák její výsosti Marie Terezie!

18:00 Suknice i spodničky, aneb… Zbraně děveček zámků i podzámčí

18:30 Batalion Schuss, Vivat Maria Theresia! Vojáci její císařské milosti.

19:00 Závěrečná slavnostní salva, poslední úklona účinkujících a poděkování divákům

NÁBŘEŽÍ PŘED KULTURNÍM DOMEM

9:00 FS Písečan a Písečánek – workshopy, vystoupení – do 15:00

10:00 Obří trampolíny – do 21:00

Výstava fotografií vorů na řece Otavě

Komentované bloky o vorařství – komentuje Anita Crkalová

NÁPLAVKA – ČECHOVA ULICE

10:00 Paddleboarding – instruktáž na vodě, cvičení na paddleboardu – jóga a fitness, základy jízdy na megaboardu, soutěže, ukázky techniky – do 20:00

13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Komentovaná prohlídka Kamenného mostu z lodí – komentuje Mgr. J. Kouba z Prácheňského muzea

NÁPLAVKA U SOCH

22:30 Dreaming – snění na floydovské vlně - koncert

23:15 Ohňostroj nad řekou

NA RYNKU U KAMENNÉHO MOSTU

10:00 Výstava o jarmarcích v dávných dobách v Písku i jinde – Zahrada domu U Slona – do 19:00

10:00 Řemeslný jarmark s ukázkami řemesel, občerstvení, hry pro děti – do 19:00

10.00 Ležení ŠDS Rival – hry pro děti

10.30 Šermířské vystoupení ŠDS Rival

14.00 ŠDS Rival

14.05 Bábiny di Putim – hudební vystoupení

14.30 T-Dance Pískohraní a Pouliční Anduladuo

15.00 Nezbedové – hudební vystoupení

15.30 ŠDS Rival

16.00 Krajánci – hudební vystoupení

16.30 Pouliční Anduladuo a Kramářské písně

17.00 Nezbedové – hudební vystoupení

17.30 Krajánci – hudební vystoupení

DOPROVODNÝ PROGRAM

9.00 SOŠ a SOU Písek – 15. písecký autosalón – poslední modely jednotlivých značek, motocykly JAWA, INDIÁN a dalších značek, možnost ukázkových zkušebních jízd s vybranými modely vozů – do 12:00

9:00 Alšovo náměstí – VCC Písek – výstava historických vozidel

10:00 Výstaviště – pouťové atrakce

13:00 Alšovo náměstí – JSDH Písek – ukázky hasičské techniky a první pomoci

14:00 Korálkohraní – výroba náramků a náušnic – Korálkárna za vodou

17:00 Divadlo Pod čarou – klidová zóna, možnost odpočinku na kryté terase s grilem – do 24:00

19:00 Koncertní síň Trojice – Společný koncert Písecký komorní orchestr a Kysucký komorný orchester – 220 Kč předprodej, 250 Kč na místě

NEDĚLE 11/6

9:00 Mše svatá - Děkanský kostel Narození Panny Marie

10:00 Procesí k mariánskému sloupu

18:00 Koncertní síň Trojice – Pocta Leoši Janáčkovi – výběr z díla Leoše Janáčka, 180 Kč předprodej, 200 Kč na místě

Změna programu vyhrazena.

Vstupné zdarma, vyjma letního kina a Koncertní síně Trojice.

Vloženo: 01.06.2023
facebook Google Plus e-mail Tisk
Reklama

Další aktuální články z kategorie Region

LoveSand festival

Datum konání: 21.06.2024

Festival v letním kině   LOVESAND FESTIVAL - hudebně bohatá show pod širým nebem! Kdy: 21.6. 2024 (open door 15h) Kde: Letní kino Písek • Ben...

KoncertUdálost

LoveSand festival

Harlej + Locoloco

Datum konání: 21.06.2024

Česká rocková kapela Harlej je na scéně od roku 1995. Po dvou letech se objeví na koupališti ve Volyni s předkapelou Loco...

KoncertUdálost

Harlej + Locoloco

Korzo Velké náměstí

Datum konání: 28.06.2024

Zkusme opět zažít na jedno odpoledne Velké náměstí jinak, bez aut, jako prostor pro strávení příjemného času s jídlem a pitím...

UdálostPro dětiKoncert

Korzo Velké náměstíwww.zivy-region.cz

Home|Sport|Region|Kavárna|Služby|Inzerce                        Napište nám |Administrace

Cílem webu Živý region je infornovat o dění na Strakonicku, Blatensku, Vodňansku, Volyňsku a Horažďovicku, ale i Prachaticku, Vimpersku nebo Písecku. Chceme pomoci  jednotlivcům nebo organizacím dát vědět o jejich činnosti. Nabízíme pomocnou ruku a bezplatný prostor pro prezentaci všem, kteří pořádají sportovní, kulturní nebo i úplně jiné akce pro veřejnost.

facebook Google Plus e-mail Tisk
www.zivy-region.cz on facebook
© 2014 Živý region