27. ročník sborníku Zlatá stezka

UdálostKultura

27. ročník sborníku Zlatá stezka

Zlatá stezka: Sborník Prachatického muzea. Roč. 27. Prachatice: Prachatické muzeum, 2020, 398 s. ISBN 978-80-87421-46-8. Jubilejní sborník k 85. narozeninám Paula Praxla. Festschrift für Paul Praxl 85. Geburtstag.

Cena 199,- Kč

Sborník Prachatického muzea Zlatá stezka z roku 2020 je věnován 85. narozeninám Paula Praxla - významného badatele, historika, archiváře a největšího žijícího znalce Zlaté stezky.

Objednávky a více info.

Obsah:

PARKMAN, Marek, Tereza ŠÁLKOVÁ, Lenka KOVAČIKOVÁ, Libor VOBEJDA. Příspěvek k nejstarším dějinám Volar a Zlaté stezky / Beitrag zur ältesten Geschichte Wallerns und des Goldenen Steiges.

STUCHLÁ, Pavla. Taxy Schwarzenberské dvorské kanceláře za přípovědi patronátních beneficií na tzv. nových panstvích v Čechách z let 1736 až 1770 / Die Taxen der Schwarzenbergischen Hofkanzlei für Zusagen der Patronatsbenefize auf den sog. neuen Herrschaften in Böhmen aus den Jahren 1736 bis 1770.

MAGER, Jan Antonín. Rod Tilpů na Prachaticku / Das Geschlecht Tilp im Prachatitzer Gebiet.

LINDHARD, Helmut. „Medaillon" für Paul Praxl / „Medailon" Paula Praxla.

LINDHARD, Helmut. Auswahlbibliographie Paul Praxl / Výběrová bibliografie Paula Praxla.

PRAXL, Paul. Wie ich den Goldenen Steig fand / Jak jsem našel Zlatou Stezku.

KOTĚŠOVEC, František. Církevní slavnosti v letech 1989 a 1990 na Prachaticku / Die kirchlichen Festlichkeiten in den Jahren 1989 und 1990 im Prachatitzer Gebiet.

STARÝ, Václav. Zikmund Turnovský z Turnštejna / Zikmund Turnovský von Turnštejn.

KOVÁŘ, Daniel. Lupiči bez hranic: vyšetřování trestné činnosti pošumavských rasů ve světle soudního spisu z let 1751 - 1758 / Räuber ohne Grenzen: die Untersuchung der Straftätigkeit der Abdecker im Vorfeld des Böhmerwalds im Lichte eines Gerichtsaktes aus den Jahren 1751 - 1758.

PRAXL, Paul. „Erd-Aepfel für die Unterthanen": die Anfänge des Kartoffelanbaus im Böhmerwald / „Brambory pro poddané": počátky pěstování brambor na Šumavě.

PEŠTA, Jiří. „By žádné dítě k ženění takové osoby nenutili, ku kterej dítě žádnou lásku a náklonnost nemá": případ nájemné vraždy ve stašské královácké rychtě roku 1807 / „Damit sie kein Kind zum Heiraten mit solcher Person zwingen, zu der das Kind keine Liebe und Zuneigung empfindet": der Mietmord-Fall im Stachauer Gericht der königlichen Freibauern im Jahr 1807.

DVOŘÁKOVÁ, Helena, Libuše KROPÁČKOVÁ. Vlachobřezské židovské společenství / Die Jüdische Gemeinschaft in Wällschbirken.

KRLÍN, Jan. Přejmenování veřejných prostranství a budov po roce 1918 / Die Umbenennung der öffenntlichen freien Plätze und Gebäude nach dem Jahr 1918.

LANĚK, Bohuslav. Varhany v kostele sv. Máří Magdaleny ve Čkyni / Orgeln in der Kirche der Heil. Maria Magdalena in Čkyně.

TETOUR, Bohumil, František KOTĚŠOVEC. Krutá zima 1929 na Prachaticku / Der strenge Winter 1929 im Prachatitzer Gebiet.

 

Místo konání:
Prachatické muzeum
Datum konání:
01.05.2021 - 31.12.2021
Vstup:
199Kč
Vloženo: 06.04.2021
facebook Google Plus e-mail Tisk
Reklama

Další aktuální články z kategorie Region

Zelené otazníky

Datum konání: 16.11.2022

"Jak na úsporné a ekologické vytápění?"   Máte obavy z aktuální situace na trhu s energiemi? Rozhodujete se, čím topit a jak se...

Přednáška, besedaUdálostPřírodaZajímavostŠmidingerova knihovna

Zelené otazníky

Tvořivá dílnička pro děti

Datum konání: 24.11.2022

Malování solí. Tvoření pro děti v knihovně, materiál bude k dispozici na místě.   Oddělení pro děti ŠK, 8:00 – 11:00 hod.

Pro dětiWorkshopPro pobaveníŠmidingerova knihovna

Tvořivá dílnička pro děti

Ledňáčci

Datum konání: 04.11.2022 - 11.10.2022

4., 11. 11. Schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku (i v kočárku) s rodiči,...

Pro dětiUdálostPřírodaZajímavostŠmidingerova knihovna

Ledňáčciwww.zivy-region.cz

Home|Sport|Region|Kavárna|Služby|Inzerce                        Napište nám |Administrace

Cílem webu Živý region je infornovat o dění na Strakonicku, Blatensku, Vodňansku, Volyňsku a Horažďovicku, ale i Prachaticku, Vimpersku nebo Písecku. Chceme pomoci  jednotlivcům nebo organizacím dát vědět o jejich činnosti. Nabízíme pomocnou ruku a bezplatný prostor pro prezentaci všem, kteří pořádají sportovní, kulturní nebo i úplně jiné akce pro veřejnost.

facebook Google Plus e-mail Tisk
www.zivy-region.cz on facebook
© 2014 Živý region